LOADING KIMEROS Image
KİMEROS PARK I GÖYNÜK - KEMER - ANTALYA

SATINALMA POLİTİKASI

Kimeros Hotel hedeflerine katkı sağlayacak satın alma stratejilerini belirlemek ve uygulamaya koymak, tüm satın alma karar ve süreçlerini ayrıştırarak şirket politikalarına uygun olarak sürdürmek, iş birimlerinin hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak, satın alma sürecini en uygun kalite, fiyat ve performans ile yürütmek, tedarikçi ilişkilerini sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla politikamız oluşturulmuştur.
Bu bağlamda;
Gereksiz satın alma işlemleri en aza indirilir. Satın alınması gerekmeyen ürün, en düşük çevresel ayak izine sahiptir.
Nesli tehdit altında olan türlerin satın alması yapılmaz.
Yerel kalkınma ve istihdamı destekleyerek karbon salınımını da azaltmak amacıyla yerel tedarikçilerden ürün tedariği sağlanmaya çalışılır.
Ürünlerin sadece satın alma fiyatı, dikkate alınmaz. Enerji, atık veya sarf malzemeleri maliyetleri bazen ürünün kendisinden daha pahalı olabilir, bu nedenle karar verirken tüm maliyet kalemleri göz önünde bulundurulur.
Güvenilir sertifikalı ürünler satın alınır. Sertifikalı ürünler çevresel etkiyi azaltan, bütün paydaşlara işletmenin doğal çevreye karşı hassas, dost olduğu fikrini veren kalite temelli üretilirler.
Yeşil tedarikçiler tercih edilir. Sürdürülebilirliği kendi uygulamalarına ve tedarik zincirlerine dahil eden satıcıları ve tedarikçileri desteklemeyi amaçlar.
Tüketim en aza indirilir. Geri dönüştürülebilir ve büyük ambalajlı ürünler tercih edilir. Gereksiz yazıcı kullanmama, çift yönlü kağıt kullanımı, ofislerde tekrar kullanılabilir malzemeleri seçme gibi tüketimi en aza indirecek davranışlar geliştirilmesi amaçlanır.