LOADING KIMEROS Image
KİMEROS PARK I GÖYNÜK - KEMER - ANTALYA

MİSYONUMUZ

Kurumumuzun köklü otelcilik geleneğine, standart ve prestijine sahip çıkarak, bulunduğu bölgenin en iyi servis veren oteli olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sürekli gelişme anlayışı içinde sektörde öncü kuruluş haline gelerek itibarlı ve güvenilir bir marka olmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve KALİTE POLİTİKAMIZ

Turizm faaliyetleri yürütürken sürekli gelişme anlayışı içinde ve sektörde öncü kuruluş haline gelme doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkelerinin bilincindeki işletmemiz,
  • Yasal şartlar ve kendi şartlarımız doğrultusunda, misafir ve personellerimize güvenli ürün ve hizmetler sunar, yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise bilimin ışığında hareket eder,
  • Misafir Memnuniyetini sağlayarak rekabet gücünü arttırmaya çalışır, misafir şikayet ve isteklerini takip ederek, misafirlere hızlı geri dönüşler sağlar,
  • Gıda Güvenliği politikalarına uygun kaliteli ürünler sunarak hijyenik ve uygun ortamlarda tüm tehlikeleri ortaya çıkmadan engellemeye çalışır ve gerekli kontrol önlemlerini oluşturur,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince sistem performansını artırıcı faaliyetlerde bulunarak, “Önce İnsan” ve “Sıfır Kaza” prensipleri ile çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler ve misafirlerimiz için güvenli ortam ve sağlıklı yaşam koşulları oluşturur,
  • İşletmemiz ulusal ve uluslararası kabul görmüş tüm insan hakları ilkelerine saygı duymayı taahhüt eder, bu kapsamdaki tüm yasal düzenlemelere uyum sağlar. Bu noktada tüm misafir ve çalışanlarımızı cinsiyet, ırk, renk, dil, din, engellilik, cinsel yönelim ayrımı yapmadan eşit olarak değerlendirir,
  • Dili, dini, ırkı, engeli, büyüklerinin durumu ne olursa olsun hiçbir çocuğa ayrım yapılmamaktadır ve tesisimiz çocuk istismarının karşısında durur. İşletmemiz tüm ekipleriyle tüm çocuk misafirlerimizin, çalışanlarımızın çocuklarının ve bölgemizdeki çocukların güvende ve mutlu olmaları için çalışır,
  • Çevreye Duyarlılık açısından, tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel korumayı sağlayarak, doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini ve atık üretimini en aza indirgeyerek, sürdürülebilir çevre sistemi oluşturur,
  • Bulunduğumuz topluluk ile entegre halde toplumsal sorunların çözümü için çalışır,
  • Tedariklerinin büyük kısmını yerel ekonomiyi güçlendirmek, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmak için yerel üreticilerden sağlamaya çalışır.