LOADING KIMEROS Image
KİMEROS PARK I GÖYNÜK - KEMER - ANTALYA

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumun yenilikçi ve dinamik yapısını koruyarak, çalışan memnuniyeti ve Şirket aidiyeti sağlayarak gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır.
Buna göre;
  • Dürüst, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak ve yaymak.
  • Şirketimizin hedeflerine , personelimizin kişisel ve mesleki gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.
  • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımızın tazminat hakkı, yan haklar ve sosyal haklardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak.
  • Çalışanlarımıza ait kişisel veriler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve iş kanunu , çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde tutulur.
  • Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmaktadır.
  • İşe alım sürecinde çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı düşük gelir kesimleri ve kadınları fırsat eşitliği konusunda özellikle gözetir.
  • Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla çalışan memnuniyet anketleri yapılır.
  • Kurumun ihtiyaçları ve çalışan potansiyeli doğrultusunda mesleki gelişimine uygun bir kariyer planı oluşturmak.